Notre offre spéciale

март 23, 2016 0Uncategorized

Libre disposition de vos vieux meubles avec un service de transport demandé doux!

Période de promotion: 04/04/2016 jusqu’au 17/04/2016, le

Общи условия за ползване на промоцията

 

 • Организатор на промоцията

Промоцията се органицира от „Ренус България“ ООД с ЕИК:121065340 и седалище на адрес : 1540 София, бул. Брюксел №1, офис сграда – Ренус България, наричан по-долу за краткост Ренус.

 

 • Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

 • Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00 часа на 04.04.2016 г. и свършва в 24:00 часа на 17.04.2016г.

 

 • Механизъм на промоцията

Потребителят има право да се възползва от промоцията, ако направи заявка на транспортна услуга през контакт форамата на  http://homedelivery.bg, направена в периода от 04.04.2016 г. до 17.04.2016 г.

Във връзка с рекламна кампания на своя сайт, Ренус предлага промоционална услуга на своите клиенти, която се изразява в безплатното превозване и изхвърляне на старите мебели на потребителя.

Промоцията е ограничена до превозването и изхвърлянето на :

 • диван
 • фотьойл
 • канапе
 • табуретка
 • лежанка
 • кухненски ъгъл
 • кресло

Промоцията важи само за мебели, чиито общ обем не надвишава 5 (пет) кубични метра. В случай, че обемът е по- голям, всички разходи, свързани с превозването и изхвърлянето на мебелите ще бъдат за сметка на Потребителя.

 

 • Условия за ползване на промоцията

Промоцията важи само за потребители, които са отправили писмено запитване през специалната форма на сайта http://www.homedelivery.bg/contact-us/.

Промоцията не важи за потребители, които не могат да докажат, че са направили запитване, използвайки контакт формата в сайта www.homedelivery.bg .

В случай, че Потребителят се свърже по телефон директно с Ренус, промоцията не се прилага и Ренус има право да не я предложи.

Услугата по превозване и изхвърляне на стари мебели е безплатна само в случай на запитване през специалната форма на сайта и в случай, че общия обем на старите мебели не надхвърля 5 (пет) кубични метра.

Промоцията важи само, ако мебелите са собственост на Потребителя и се намират в неговия дом или офис, където Ренус е доставил новите мебели. Промоцията не важи, ако мебелите се намират на място, различно от заявеното в запитването място за доставка.

За да се избегне всякакво объркване, настоящата промоция не се прилага, ако според заявката Ренус трябва да достави нови мебели на един адрес, а да приеме и превози стари от друг адрес.

 

 • Отговорност на потребителя

Потребителят остава собственик на старите си мебели до тяхното извозване в пунктовете за рециклиране.

Потребителят изрично се съгласява неговите стари мебели да бъдат предадени на пункт за рециклиране, който ще бъде свободно избран от Ренус.

Ренус не носи отговорност за нанесени по старите мебели щети или за липси.

Ренус не носи отговорност за щети нанесени от старите мебели на трети лица или тяхното имущество, освен ако Ренус е допуснал груба небрежност в изпълнението на услугата.

Потребителят е отговорен, ако старите мебели нанесат щети по имуществото на Ренус, в случай, че Ренус не е допуснал небрежност в изпълнението на услугата.

Потребителят няма право да изисква връщане на поверените стари мебели. В случай, че Ренус приеме да върне старите мебели по време на извършване на превоза, то разноските са изцяло за сметка на Потребителя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Ренус може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства, в тези случаи Ренус не дължи обезщетение. При нарушаване на настоящите Общите условия или при материални злоупотреби, Ренус не дължи обезщетение и възниква основание за прекратяване на сключен договор.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A PROPOS DE NOUS

Nous sommes une équipe énergique, dynamique et flexible avec une riche expérience dans le domaine du transport des meubles et du déplacement d’équipement et ameublement de votre ancien domicile ou votre lieu de travail jusqu’à votre nouveau domicile ou bureau. Les collaborateurs de Rhenus Bulgarie OOD offrent à leurs clients une solution optimale, simple et efficace.

Promotions

CONTACTS – BUREAU CENTRAL

 • Rhenus Bulgaria LTD
 • Adresse : 1, Blvd Brussels, Sofia
 • Tél : 0700 14 111
 • E-mail: info@homedelivery.bg